Lounais-Suomen
Spanielikerho ry.

Syd-Västra Finlands
Spanielklubb

LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO-

SYDVÄSTRA-FINLANDS SPANIELKLUBB ry.

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

Vuosi 2020 on yhdistyksen 55. toimintavuosi. Vuoden aikana pyritään edelleen toteuttamaan sääntöjen mukaisia tarkoitusperiä toimimalla spanielirotuisten koirien, niiden kasvattajien ja omistajien parhaaksi. Varsinaisessa toiminnassa noudatetaan entisiä linjoja, toimintamuotoja mahdollisuuksien mukaan lisäten ja kehittäen.

 

KOKOUKSET, ULKOILU- JA KERHOILLAT

 

Yhdistyksen säännöissä määrätyt viralliset kokoukset pidetään sääntöjen edellyttäminä ajankohtina, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous marras- joulukuussa. Kokousten lisäksi järjestetään ulkoilupäivä sekä mahdollisuuksien mukaan patikkaretkiä, kerhoiltoja ja pentu tapaamisia. Järjestetään Piian Pysti kilpailun keväällä.

 

NÄYTTELYT, KOKEET JA MUU VARSINAINEN TOIMINTA

 

Osallistutaan 15-16.8.2020 kaikkien rotujen koiranäyttelyyn, Elonäyttelyn järjestämiseen Top Dog Show allianssin jäsenenä.

Järjestetään ryhmänäyttely Mynämäellä 7.6.2020 FCI:N ryhmille 3 ja 7/8

 

KASVATUS- JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA

 

Toiminta

  • järjestämme näyttelykoulutusta, mikäli osallistujia on riittävästi.

  • järjestämme match show keväällä, mahdollisesti toinen syksyllä

  • järjestämme mahdollisesti koiriin liittyviä luentoja ja kursseja

Tiedotus

Näyttelytoimikunta tiedottaa tapahtumista jäsenille kerhon kotisivuilla, Facebookissa ja Lurppa-lehdessä ja jäsenkirjeessä.


JÄLJESTÄMISKOETOIMIKUNTA

 

Osallistutaan jälkientekotaitojen opettamiseen perinteisellä kerhojen yhteisellä Mejä -kurssilla 18-19.4.2020. 

L-SSK ry on järjestämisvuorossa. Kurssipaikka Salo ja kurssin vetää ylituomari Mikko Ahti.

 

Järjestetään iltakokeet Tarvasjoella 14-15.6.2020 ja 2-3.8.2020. 

Avo, Voi max 6 koiraa, etusijalla L-SSK ry:n jäsenet. 

 

 

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA

 

  • Järjestetään ainakin kahdet spanielien taipumuskokeet ja yhdet taipumuskoeharjoitukset

  • Tarvittaessa järjestetään koetoimitsijan lajikurssi SPA ( spanielien taipumuskokeiden koetoimitsijakurssi

 

TOTTELEVAISUUSKOETOIMIKUNTA

 

Järjestetään tottelevaisuuskoulutusta ulkona huhti-toukokuussa sekä elo-syyskuussa yhtesityössä Turunmaan Kennelyhdistyksen kanssa

Järjestetään hallikoulutusta helmi- maaliskuussa ja loka- marraskuussa yhteistyössä Turunmaan Kennelyhdistyksen kanssa.

Järjestetään rallytoko teemapäivä/kurssi mahdollisuuksien mukaan

Järjestetään tottelevaisuuskoe

Pyritään järjestämään koulutusluento

Nykyiset kouluttajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan jatko/lisäkoulutukseen

 

AGILITYTOIMIKUNTA

 

Pyritään järjestämään omatoimitunteja Vantontilalla, niin että agilitytoiminnan jäsen on paikalla. Mahdollisuus tutustua lajiin tai harjoitella itsenäisesti.

 

Järjestetään kahdet epäviralliset agilitykisat, keväällä ja syksyllä.

 

Kysynnän ilmetessä järjestetään ulkopuolisen kouluttajan järjestämiä täsmäkoulutuksia.

 

Järjestetään myös yhteisiä kävelyretkiä vuoden aikana

 

LURPPA- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA

 

Lurppa-lehti toimittaa ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita ja tietoa, ottaen jäsenten toiveet huomioon, Lounais- Suomen Spanielikerhon jäsenille.

Lurpan tehtävänä on keskittyä Luonais-Suomen alueen koiratapahtumiin ja- palveluihin.

Lurppa pyrkii jakamaan rotutietoutta, harrastusvinkkejä sekä alueellisia uutisia sekä tuomaan lehden avulla spanielielämää sekä Luonais -Suomen spanielikerhoa tutuksi myös alueen muulle väestölle.

Lurppa -ja tiedotustoimikunta tekee yhteistyötä Suomen Spanieliliiton ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

Lurppa ilmestyy vuonna 2020 neljä kertaa:

  1. helmikuussa, dedline 12.1.2020

  2. kesäkuussa, dedline 11.5.2020

  3. syyskuussa, dedline 10.8.2020

  4. joulukuussa, dedline 9.11.2020

 

MUU KOULUTUS

 

Hallitus avustaa ja kannustaa jäsenistöä peruskoulutukseen liittyvissä asioissa, sekä ylläpitää toimihenkilöiden pätevyyttä ja toimintaedellytyksiä suomalla heille tilaisuuden osallistua alansa koulutukseen kokeiden ja tapahtumien vaatimalla tasolla. Taloudelliset avustukset koulutuksia koskien on anottava erikseen hallitukselta.

 

YHTEYDET ROTUJÄRJESTÖÖN, KENNELPIIRIIN JA MUIHIN YHDISTYKSIIN

 

Pidetään yllä.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Hallitus pyrkii hoitamaan yhdistyksen taloutta laadittua talousarviota noudattaen. Pitkälti taloudellinen vastuu lankeaa kuitenkin toimialakohtaisille toimikunnille. Jäsenmaksut hallitus esittää seuraavasti: vuosijäsen 30,00 € Lurppa- ja Spanielilehti, kannatusjäsen 19,00 € Lurppa-lehti, perhejäsen 6,00 €.

 

Hallitus