Siirry suoraan sisältöön

YHDISTYS

LOUNAIS-SUOMEN SPANIELIKERHO- SYDVÄSTRA-FINLANDS SPANIELKLUBB ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vuosi 2023 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Vuoden aikana pyritään edelleen toteuttamaan sääntöjen mukaisia tarkoitusperiä toimimalla spanielirotuisten koirien, niiden kasvattajien ja omistajien parhaaksi. Varsinaisessa toiminnassa noudatetaan entisiä linjoja, toimintamuotoja mahdollisuuksien mukaan lisäten ja kehittäen.

KOKOUKSET, ULKOILU- JA KERHOILLAT

Yhdistyksen säännöissä määrätyt viralliset kokoukset pidetään sääntöjen edellyttäminä ajankohtina, vuosikokous maaliskuussa ja vaalikokous marras- joulukuussa. Kokousten lisäksi järjestetään ulkoilupäivä sekä mahdollisuuksien mukaan patikkaretkiä, kerhoiltoja ja pentu tapaamisia.  Järjestetään Piian Pysti kilpailun keväällä. 

NÄYTTELYT, KOKEET JA MUU VARSINAINEN TOIMINTA  

Osallistutaan 1-2.7.2023 kansainväliseen kaikkien rotujen koiranäyttelyyn  järjestämiseen Top Dog Show allianssin jäsenenä.  Järjestetään oma ryhmänäyttely 11.6.2023 FCI:n ryhmille 1, 7, 8 ja 9

KASVATUS- JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA 

Toiminta

Järjestämme näyttelykoulutusta. 

Järjestämme match show`n keväällä ja mahdollisesti toisen syksyllä.

Järjestetään junior handler ja handler –kilpailu kerhon jäsenille syksyllä

Järjestämme mahdollisesti koiriin liittyviä kursseja ja luentoja.

Tiedotus

Näyttelytoimikunta tiedottaa tapahtumista jäsenille Lurppa- lehdessä, kerhon kotisivuilla, jäsenkirjeessä ja facebookissa.

JÄLJESTÄMISKOETOIMIKUNTA 

Osallistutaan kerhojen yhteisen jälkientekokurssin järjestämiseen. Pyritään järjestämään yksi tai kaksi lyhyttä treeni-iltaa jälkientekoon kerhon jäsenille. Ajankohta näihin kurssin jälkeen sään sallimissa rajoissa keväällä 2023.

Järjestetään ainakin yksi MEJÄ-koe kesäkauden 2023 aikana. Jos toimikunnan jäsenmäärää saadaan kasvatettua ja ihmisiä sitoutettua toimintaan, pystytään järjestämään kaksikin viikonloppukoetta (á 10-12 koiraa). Nykyisellä toimikunnalla (4 aktiivista ihmistä) yksi viikonloppukoe (10-12 koiraa) on maksimi. Kokeeseen etusijalla L-SSK ry:n jäsenten omistamat spanielirotuiset koirat ja sen jälkeen jäsenten muunrotuiset koirat.

Suomen Spanieliliiton MEJÄ-mestaruuskokeen järjestämisvastuussa vuonna 2023 on lohko 1 (L-SSK ry lohkossa 2). Kukin lohko valitsee mestaruuskokeeseen edustajansa ja mahdolliset varakoirat joko valintamenettelyllä (pistemäärä) tai karsintakokeella sääntöjen mukaisesti. Lohkon 1 lohkovastaavalle ehdotetaan, että lohkon 2 edustaja SSL:n MEJÄ-mestaruuskokeeseen vuonna 2023 valitaan pistemäärien mukaisesti. 

METSÄSTYSKOETOIMIKUNTA

Järjestetään kaksi vesityökoetta syksyllä, 

Järjestetään neljä treenikertaa keväällä ja neljä syksyllä

Järjetetään vesityötreenit 1-2 kertaa

 Järjestetään fasaanitilatreenit syksyllä Perniö/Forssa

TAIPUMUSKOETOIMIKUNTA  

Järjestetään kahdet spanielien taipumuskokeet. Sekä järjestetään 2 taipumuskoekurssia yhteistyössä JelppiTassut Oy:n kanssa.

AGILITY- JA TOTTELEVAISUUSKOETOIMIKUNTA 

Järjestetään tottelevaisuuskoulutusta keväällä ja syksyllä yhteistyössä Turunmaan Kennelyhdistyksen kanssa  

Pyritään järjestämään tottelevaisuuskoe

Pyritään järjestämään koulutusluento      

Nykyiset kouluttajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan jatko/lisäkoulutukseen

Pyritään järjestämään omatoimitunteja Vantontilalla, niin että agilitytoiminnan jäsen on paikalla. Mahdollisuus tutustua lajiin tai harjoitella itsenäisesti.

Rallytokotreenejä sekä aloittelijoille että kyltit jo osaaville (kisaaville) kysynnän mukaan.

Järjestetään epäviralliset rallitokokisat kesällä.

Järjestetään myös yhteisiä kävelyretkiä vuoden aikana. 

Uudet jäsenet toimikuntaan tervetulleita

LURPPA- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA  

Lurppa-lehti toimitta ajankohtaisia ja mielenkiintoisia artikkeleita ja tietoa, ottaen jäsenten toiveet huomioon Lounais-Suomen Spanielikerhon jäsenille. Lurpan tehtävänä on keskittyä Lounais Suomen alueen koiratapahtumiin ja – palveluihin. Lurppa pyrkii jakamaan rotutietoutta, harrastevinkkejä sekä alueellisia uutisia sekä tuomaan lehden avulla spanielielämää, sekä Lounais- Suomen spanielikerhoa tutuksi myös alueen muulle väestölle. Lurppa-ja tiedotustoimikunta tekee yhteistyötä Suomen Spanieliliiton ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lurppa lehteä jaetaan kerhon verkkosivuilla vanhemmista numeroista lähtien siten, että uusi lehti ilmestyy aina ensin jäsenille postitettuna.

Lurppa ilmestyy vuonna 2023 neljä kertaa:

helmikuussa,  dedline 12.1.2023
kesäkuussa,     dedline 11.5.2023
syyskuussa,      dedline   10.8.2023
joulukuussa,     dedline   9.11.2023

MUU KOULUTUS

Hallitus avustaa ja kannustaa jäsenistöä peruskoulutukseen liittyvissä asioissa, sekä ylläpitää toimihenkilöiden pätevyyttä ja toimintaedellytyksiä suomalla heille tilaisuuden osallistua alansa koulutukseen kokeiden ja tapahtumien vaatimalla tasolla. Taloudelliset avustukset koulutuksia koskien on anottava erikseen hallitukselta.

YHTEYDET ROTUJÄRJESTÖÖN, KENNELPIIRIIN JA MUIHIN YHDISTYKSIIN

Pidetään yllä.

YHDISTYKSEN TALOUS

Hallitus pyrkii hoitamaan yhdistyksen taloutta laadittua talousarviota noudattaen. Pitkälti taloudellinen vastuu lankeaa kuitenkin toimialakohtaisille toimikunnille. Jäsenmaksut hallitus esittää seuraavasti: vuosijäsen 30,00 € Lurppa- ja Spanielilehti, kannatusjäsen 19,00 € Lurppa-lehti, perhejäsen 6,00 €, liittymismaksu 5 €.

Hallitus